Advies wetsvoorstel tot vaststelling van Boek 5 van het nieuwe Wetboek van Strafvordering

Advies van het Openbaar Ministerie (OM) bij het wetsvoorstel tot vaststelling van Boek 5 van het nieuwe Wetboek van Strafvordering (Rechtsmiddelen).