Eindrapport 'Evaluatie beginnersregeling Regioplan'

Het rapport bevat een evaluatieonderzoek naar  de Beginnersregeling uit 2002. Het gaat om een regeling voor beginnende autobestuurders die herhaaldelijk ernstige verkeersovertredingen begaan.