Second opinion advies breedplaten Turfmarkt 147

Second opinion van TNO over de problematiek rondom de breedplaatvloeren in het pand Turfmarkt 147, waar de ministeries van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn gevestigd.