TNO-rapport Second opinion advies breedplaten Turfmarkt

In opdracht van de bestuurders van JenV en BZK, en in overleg met de samenwerkende medezeggenschappen, heeft TNO een second opinion onderzoek gedaan naar de dit voorjaar uitgevoerde inspecties van de breedplaatvloeren van het gebouw aan de Turfmarkt 147 in Den Haag waarin beide bestuursdepartementen gehuisvest zijn.

TNO onderschrijft het uitgangspunt dat het gebouw bij huidig gebruik een bewezen sterkte heeft, bevestigt dat de juiste onderzoeksmethode is gebruikt en steunt de genomen maatregelen: tijdelijk buiten gebruik stellen van ruimtes waar werkzaamheden nodig zijn om zwaardere belasting dan huidig gebruik weer mogelijk te maken.