Evaluatie Vensters PO

Vensters PO is het programma waarmee de PO-Raad scholen en besturen ondersteunt bij verantwoording. In Vensters PO wordt cijfermatige informatie over scholen verzameld in één systeem. Het gaat bijvoorbeeld om eindtoetsresultaten, leerlingenpopulatie, financiën en personeel. Ouders kunnen de informatie via scholenopdekaart.nl vergelijken wanneer ze zich oriënteren op een school voor hun kind.