Onderzoek naar het huidig gebruik, wachttijden en wachtlijsten Casemanagement Dementie 2018

Onderzoeksbureau HHM constateert dat 62.000 mensen casemanagement ontvingen. Daar waar in 2017 nog een afname zichtbaar was ten opzichte van 2016, is het gebruik op peildatum 1 juli 2018 vrijwel gelijk gebleven aan de meting uit 2017. Deze 62.000 mensen staan gelijk aan 30% van het totaal aantal thuiswonende mensen met dementie en ca. 70% van de mensen die hiervoor al bij hun huisarts bekend zijn. De gerapporteerde wachtlijsten zijn ten opzichte van vorige jaren afgenomen tot 496 mensen die langer dan (de treeknorm) van zes weken op casemanagement wachten. Er zijn minder regio’s met wachtlijsten (22) en de wachtlijsten zijn over het algemeen korter dan voorheen.