Buisleidingen in Nederland: een marktverkenning

Transport van bulkgoederen gebeurt in Nederland hoofdzakelijk via wegen, spoor en waterwegen. Transport via buisleidingen is in toenemende mate relevant. Dit rapport brengt aan de hand van documentatie en interviews in kaart welke ontwikkelingen gepland zijn in de markt voor transport via buisleidingen. En wat deze ontwikkelingen gaan betekenen voor de infrastructuur. Nader onderzoek is noodzakelijk.