Meerjarenplan ILT 2019-2023 Inspectie Leefomgeving en Transport

Het Meerjarenplan beschrijft de vorderingen van de 7 toezichtprogramma’s van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Daarnaast gaat het in op de nieuwe programma’s voor risicovolle bedrijven, legionella, taxi’s en spoor.

De 7 toezichtsprogramma's zijn:

  • aantasting van bodem, grond- en oppervlaktewater;
  • onjuiste verwerking van afvalstoffen;
  • marktevenwicht in het goederenvervoer over de weg;
  • productenlabels en ecodesign;
  • vrijkomen van ozonlaag afbrekende en klimaatschadelijke stoffen;
  • uitstoot en/of lozing van gevaarlijke stoffen door scheepvaart;
  • Schiphol.