Referentieraming OCW 2018

De Referentieraming 2018 presenteert de ontwikkeling van het aantal leerlingen en studenten voor de jaren tot en met 2030. De ramingen dienen als onderbouwing voor de begroting voor 2019 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Een publieksvriendelijke weergave van de Referentieraming 2018 is te vinden op de website Onderwijs in Cijfers.

Tabellen in hoofdstuk 5 van de referentieraming zijn beschikbaar in Open Document Format (te openen in Excel of pdf).

Download 'Referentieraming 2018' 1/14

PDF document | 98 pagina's | 3,7 MB

Rapport | 18-09-2018

Download 'Tabellen algemeen' 2/14

Rekenblad (Open standaard) | 394 kB

Rapport | 18-09-2018

Download 'Tabellen primair onderwijs (po)' 3/14

Rekenblad (Open standaard) | 180 kB

Rapport | 18-09-2018

Download 'Tabellen voortgezet onderwijs (vo)' 4/14

Rekenblad (Open standaard) | 535 kB

Rapport | 18-09-2018

Download 'Tabellen middelbaar beroepsonderwijs (mbo)' 5/14

Rekenblad (Open standaard) | 528 kB

Rapport | 18-09-2018

Download 'Tabellen hoger beroepsonderwijs (hbo)' 6/14

Rekenblad (Open standaard) | 373 kB

Rapport | 18-09-2018

Download 'Tabellen wetenschappelijk onderwijs (wo)' 7/14

Rekenblad (Open standaard) | 296 kB

Rapport | 18-09-2018

Download 'Grafieken primair onderwijs (po)' 8/14

PDF document | 8 pagina's | 61 kB

Rapport | 18-09-2018

Download 'Grafieken voortgezet onderwijs (vo)' 9/14

PDF document | 17 pagina's | 130 kB

Rapport | 18-09-2018

Download 'Grafieken praktijkonderwijs (pro) en leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)' 10/14

PDF document | 4 pagina's | 33 kB

Rapport | 18-09-2018

Download 'Grafieken middelbaar beroepsonderwijs (mbo)' 11/14

PDF document | 11 pagina's | 96 kB

Rapport | 18-09-2018

Download 'Grafieken hoger beroepsonderwijs (hbo)' 12/14

PDF document | 7 pagina's | 59 kB

Rapport | 18-09-2018

Download 'Grafieken wetenschappelijk onderwijs (wo)' 13/14

PDF document | 3 pagina's | 28 kB

Rapport | 18-09-2018

Download 'Grafieken groen onderwijs' 14/14

PDF document | 13 pagina's | 108 kB

Rapport | 18-09-2018