Eindrapport publieksonderzoek Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

Rapport over perspectieven van burgers over de leefomgeving. 

In 2021 treedt de Omgevingswet in werking met regels op het gebied van ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Binnen de Omgevingswet heeft participatie van burgers een belangrijke rol. Dit onderzoek onder de Nederlandse bevolking in de leeftijd van 16 tot en met 75 jaar is een eerste stap in het verder vormgeven van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI).

  • hoe kijken zij aan tegen de opgaven voor de fysieke leefomgeving?
  • en welk streefbeeld hebben zij voor de toekomst?
  • hoe kunnen burgers in hun specifieke omstandigheden gestimuleerd worden om bij te dragen aan een betere fysieke leefomgeving?