Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland

Het Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland beschrijft hoe de kwaliteit van opleidingen en instellingen voor hoger onderwijs in Nederland wordt beoordeeld.