Meerjarige contracten in de zorg: stand van zaken anno 2018

Onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) naar de meerjarencontracten die zorgverzekeraars in 2017 en 2018 hebben afgesloten.