Addendum bij Tijd voor verbinding

Verdere concretisering van het plan van aanpak voor patiëntveiligheid in ziekenhuizen en het verminderen van vermijdbare gezondheidsschade en sterfte. Het gaat hierbij om de meetbare resultaten per jaar en hoe deze resultaten te monitoren.