Building a Q-Campus: Realising a Quantum Ecosystem in Delft (Engels)

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en QuTech/TU Delft heeft Birch consultants een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de kansen om een lokaal 'quantum technologies'-ecosysteem te ontwikkelen, waar studenten, onderzoekers en ondernemers in een open innovatiesysteem bouwen aan deze sleuteltechnologie van de toekomst. De documenten zijn in het Engels.

Quantumtechnologie groeimarkt en topsector

De ontwikkeling bouwt voort op het succes van nationaal icoon QuTech dat in 5 jaar tijd explosief is gegroeid tot een instituut van meer dan 200 fte en grote private partijen aan zich heeft weten te binden. Conclusie is dat quantumtechnologie een veelbelovende groeimarkt is met toepassingen in tal van sectoren.

Het Nederlandse kenniscluster heeft het in zich om uit te groeien tot het 'quantum'-knooppunt in Europa, met een omvang van naar schatting maximaal 900 directe banen in 2023 van MBO tot WO+. Dit vraagt om publieke investeringen in:

  • gezamenlijke onderzoeksfaciliteiten;
  • huisvesting;
  • een campusmanagementprogramma.

Het rapport is een niet-bindend advies dat benut wordt in de verdere beleidsontwikkeling van het kabinet op het gebied van:

De TU Delft benut het rapport voor de interne strategie voor campusontwikkeling.