Promotiebeurzen voor leraren

Het rapport bevat een uitgebreide beschrijving van de 5 promotie- en postdocinitiatieven. Daarnaast worden de uitkomsten van interviews met laureaten, gepromoveerden en betrokkenen bij scholen beschreven.