Nota van toelichting Besluit jaarlijkse indexering verkeersboetes Wahv en OM

De nota bevat een toelichting bij het ontwerpbesluit voor de vastlegging van de indexering van de tarieven in de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv) met 1,7%.