Afschrift brief met beleidsreactie op onderzoek Raad voor de rechtshandhaving inzake slachtofferhulp in Caribisch Nederland

Afschrift van de brief van minister Dekker (Rechtsbescherming) aan de Tweede Kamer. De brief bevat zijn beleidsrectie op  het inspectierapport ‘Slachtofferhulp in Caribisch Nederland’ van de Raad voor de rechtshandhaving.