Pas-toe of leg-uit streefgetal vrouwen in RVB en RVC

Dit rapport is een aanvulling op de Nederlandse Female Board Index 2018. Hierin staat de naleving van het streefgetal voor vrouwen in raden van bestuur (RVB) en raden van commissarissen (RVC) bij 90 Nederlandse beursondernemingen.