Evaluatie Project Versterking Medezeggenschap

Onderzoek naar de opbrengsten van het project Versterking Medezeggenschap. Dit project is in 2014 opgezet met als doel het versterken van de medezeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs.