Lokale ervaringen rond woonvisies, prestatieafspraken en huuurdersparticipatie

Het ministerie van BZK houdt periodiek bij wat de vorderingen zijn ten aanzien van het maken van prestatieafspraken door gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties. Daartoe wordt jaarlijks onderzoek uitgevoerd onder gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties naar de inhoud van prestatieafspraken.