Informatie voor derden: aansluiting op gemeentelijke boekhouding

Onderzoek naar de mate waarin de Iv3-data aansluiten bij de gemeentelijke boekhouding. Doel is een beeld te krijgen van de kwaliteit van de Iv3-data over de gerealiseerde baten en lasten van gemeenten in 2017.

Informatie voor derden (Iv3) zijn de financiële gegevens die provincies, gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen 6 keer per jaar aanleveren bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).