Bijlage 2. SEO-rapport ‘Balansen, inkomsten en uitgaven van bfi’s’

Staatssecretaris Snel van Financiën stuurt de Eerste en Tweede Kamer een Kamerbrief over de monitoring van de effecten van de aanpak van belastingontwijking en een planningsoverzicht met alle maatregelen om belastingontwijking en –ontduiking aan te pakken.