Rapport Voorstel implementatie en doorontwikkeling dynamische methodiek voor toetsing risicobereidheid

Voor de berekening van het inbare kapitaal in de woningcorporatiesector heeft WSW een ‘dynamisch model’ ontwikkeld, waarin rekening wordt gehouden met de meest recente financiële positie van woningcorporaties en de impact van pessimistische scenario’s kan worden geanalyseerd.