Beleidskader vrachtwagenheffing

In dit beleidskader wordt ingegaan op de belangrijkste uitgangspunten voor de vrachtwagenheffing.

Het beleidskader bevat uitgangspunten over

  • het toepassingsgebied van de heffing
  • de tariefhoogte en –differentiatie
  • de handhaving
  • de organisatie van de uitvoering
  • de bestedingsrichtingen voor innovatie en verduurzaming van de vervoerssector.