Softwarekwaliteitstoets en inspanningsschattingen PGB 2.0

In opdracht van het ministerie van VWS heeft de Software Improvement Group (SIG) en technische kwaliteitstoets uitgevoerd op het PGB 2.0-systeem. De voornaamste conclusies staan in dit rapport.