Systeemanalyse Mensenhandel

Rapport van TNO over het eindresultaat van de ‘Systeemanalyse Mensenhandel'. Om mensenhandel effectief te bestrijden moet gelijktijdig ingezet worden op vele verschillende facetten die gezamenlijk bijdragen aan het terugdringen van het aantal slachtoffers van mensenhandel in Nederland.