Memorie van toelichting bij wetsvoorstel Aanscherping ernstige verkeersdelictten na advies Raad van State

De gewijzigde memorie van toelichting bij het wetsvoorstel voor de wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en het Wetboek van Strafrecht na advisering van de Raad van State. Het wetsvoorstel houdt verband met strafbaarstelling van zeer gevaarlijk rijgedrag en verhoging van de strafmaxima van enkele ernstige verkeersdelicten met het oog op versterking van de verkeershandhaving.