Wetsvoorstel Aanscherping ernstige verkeersdelicten

Wetsvoorstel voor de wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en het Wetboek van Strafrecht. Het wetsvoorstel houdt verband met strafbaarstelling van zeer gevaarlijk rijgedrag en verhoging van de strafmaxima van enkele ernstige verkeersdelicten met het oog op versterking van de verkeershandhaving.