Hoogwaterbeschermingsprogramma-2 14de Voortgangsrapportage Verslagperiode 1 januari 2018 - 30 juni 2018

De rapportage doet verslag van de stand van zaken van het Hoogwaterbeschermingsprogramma-2 in d periode 1 januari tot 30 juni 2018.

De hoofdpunten van het verslag zijn:

  • voortgang van het programma;
  • scope;
  • planning;
  • risico's;
  • financiën.