Rapport Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA)

Op 30 maart 2018 heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het programma ‘Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt’ (VIA) aangekondigd. Het doel: een betere arbeidsmarktpositie van personen met een niet-westerse migratieachtergrond. Om het programma zo goed mogelijk te onderbouwen heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de kennis op dit terrein verzameld en bij elkaar gebracht in dit rapport. Naast inzichten uit de literatuur is een belangrijk deel van de inhoud van dit rapport opgehaald in gesprekken met wetenschappers en deskundigen. Dit rapport geeft daarmee een niet-gewogen weergave van wetenschappelijke inzichten.