Dwang en drang in de GGZ: onderzoek in het kader van de risicoverevening

Onderzoek of de hogere zorgkosten van cliƫnten met een juridische maatregel op basis van de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ) voldoende terugkomen in de modellen voor risicoverevening tussen zorgverzekeraars.