Uitkomsten en borging van het praktijkteam Zvw-pgb

In dit rapport worden enerzijds de uitkomsten van de drie praktijkteams Zvw-pgb die in 2018 hebben plaatsgevonden uiteengezet. Daarnaast wordt een advies gegeven voor de borging van het praktijkteam.