Rapportage september 2017 - september 2018 Uitvoeringstafel Eindhoven Airport

Afschrift van de brief van de heer Van Geel, voorzitter van de Uitvoeringstafel Eindhoven Airport, aan minister Van Nieuwenhuizen (IenW). De brief bevat de 2e jaarrapportage over de voortgang van de Uitvoeringstafel Eindhoven Airport. Het gaat om de periode 2017/2018.