Evaluatie Innovatiekrediet 2012-2017

Dit rapport bevat het periodieke evaluatieonderzoek van het Innovatiekrediet over de periode
2012-2017. De nadruk ligt hierbij op de doeltreffendheid, de doelmatigheid en het doelgroepbereik van het Innovatiekrediet.