Medewerkersonderzoek JenV 2018

Resultaten van een onderzoek onder medewerkers van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) naar onder meer werkplezier, inhoud van het werk en samenwerking met collega's. Het onderzoek vond plaats in november 2018.