Advies Raad van State voorstel van rijkswet tot wijziging van de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid.

De Raad van State geeft advies op het voorstel van rijkswet tot wijziging van de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid. De voorgestelde wijziging staat in verband met de opheffing van de onderzoeksbeperking voor de openbare orde en enkele andere aanpassingen.