Memorie van toelichting bij het wetsvoorstel tot wijziging Rijkswet onderzoeksraad voor veiligheid voor RvSt

De memorie geeft een toelichting op het voorstel van rijkswet tot wijziging van de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid. De voorgestelde wijziging staat in verband met de opheffing van de onderzoeksbeperking voor de openbare orde en enkele andere aanpassingen. Dit is de versie na het advies van de Raad van State.