Beleidsdoorlichting begrotingsartikel 37 2 Toegang toelating en opvang van vreemdelingen

De beleidsdoorlichting gaat over de effectiviteit (doeltreffendheid) en de doelmatigheid van het beleid bij de komst van asielzoekers en reguliere migranten, de opvang van asielzoekers en de behandeling van naturalisatieverzoeken van vreemdelingen. Het gaat om de periode 2013-2016.