2018 Onderzoek splitsing verzekerdenbestand

Dit onderzoek beantwoordt de vraag of de verevenende werking van het ex ante risicovereveningsmodel voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) beter wordt door het verzekerdenbestand te splitsen in 2 groepen, en op beide groepen apart een risicovereveningsmodel te schatten. Het verzekerdenbestand wordt hierbij gesplitst in een deel voor verzekerden die naar verwachting geen of beperkte GGZ-kosten maken in 2018, en een deel voor verzekerden met verwachte GGZ-kosten in 2018.