Monitoringsrapportage NSL 2018

De monitoringsrapportage geeft inzicht in de ontwikkeling van de luchtkwaliteit in Nederland en de voortgang van het  Nationaal  Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). De rapportage beschrijft het jaar 2017 en geeft een prognose voor 2020 en 2030.