Monitor ontwikkelingen coffeeshopbeleid Meting 2017

Het rapport bevat cijfers uit 2017 over de ontwikkelingen in het coffeeshoptoerisme en softdrugstoerisme, softdrugsgerelateerde overlast en de illegale verkoop van softdrugs. Het maakt een vergelijking met de jaren 2014, 2015 en 2016.