Advies opzet monitor aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Advies van de Adviescommissie onderzoeks- en kennisprogramma Geweld hoort nergens thuis over de indicatoren waarmee de impact van de inzet van de bij het programma betrokken organisaties, professionals en overheden kan worden gemonitord en onderzocht.