Bijlage 3 Kennisscan van het PBL

Overzicht met wetenschappelijke literatuur over de meest relevante thema’s voor de Luchtvaartnota 2020-2050 uit december 2018. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) stelde het overzicht samen met het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KIM) en het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR). Opdrachtgever is het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).