Bijlage 5 analyse van de luchtvaartgesprekken

Wat vinden Nederlanders over de luchtvaart? Daarover gingen de luchtvaartgesprekken die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) in oktober en november 2018 op 9 plekken in Nederland. In de bijlage staat de opbrengsten van die gesprekken.