Bijlage 6 rapport representatief draagvlakonderzoek uitgevoerd door Motivaction

Hoe kijken Nederlanders naar de ontwikkeling van de luchtvaart? Verschillen omwonenden van vliegvelden daarover van mening met niet-omwonenden? Daarover gaat deze representatieve steekproef uit zomer 2018. Bureau Motivaction deed het onderzoek voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).