Extra middelen Centra Seksueel Geweld

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) informeert minister De Jonge (VWS) over de voortgang van de vorming van een landelijk dekkende infrastructuur van Centra voor Seksueel geweld.