Kwaliteit drinkwater van Nederlandse drinkwaterbedrijven 2017

In het rapport doet de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) verslag van de drinkwaterkwaliteit op verschillende tappunten in het distributiegebied na de laatste stap in het zuiveringsproces.