Memorie van toelichting modernisering ondernemingsrecht


Memorie van toelichting bij het wetsvoorstel Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het inroepen van een bedenktijd door het bestuur van een naamloze vennootschap.