Onderzoek diversiteit cultuursector - uitsplitsingen BIS-instellingen en niet-BIS-instellingen

Eerder is onderzoek gedaan naar de diversiteit van besturen en personeel van meerjarige gesubsidieerde kunst- en cultuurinstellingen en subsidieadviseurs. In dit rapport zijn de resultaten van dit onderzoek uitgesplitst naar instellingen die binnen de culturele basisinfrastructuur vallen en instellingen die niet tot de basisinfrastructuur behoren.