Rapportage onderzoek fiscaal-juridische advisering over energieproductie door waterschappen

Het onderzoeksrapport richt zich op een eventuele wijziging van de Waterschapswet om de kosten van het produceren van duurzame energie voor de compensatie van de uitstoot van methaangas en lachgas tijdens het zuiveringsproces te kunnen betalen.